Grand Prix Biegów w Gminie Kostrzyn

Wczoraj podsumowaliśmy Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn

ROZDANO STYPENDIA I PODSUMOWANO GRAND PRIX BIEGÓW 🏃‍♂️🏃‍♀️
W poniedziałek 30 października 2023 r. w holu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie oficjalnie wręczono stypendia Burmistrza Gminy Kostrzyn za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe oraz podsumowano cykl Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn.
Wręczanie stypendiów rozpoczęto od osób wybitnie uzdolnionych artystycznie, stypendia otrzymały: 🎨
Daria Ignaszewska – Krajoznawstwo 🏞️
Maja Sędziak – Plastyka 🎨
Franciszek Leonarczyk – Muzyka