Kurdeszowa Zadyszka Bieg 1. Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie
Regulamin

Regulamin biegu 4.Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie

 

- logo_kol_-_kurdeszowa_(za)dyszka.jpg

 

 - tekst_r_2.jpg

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku
 • promocja miasta i gminy Kostrzyn.
 • promocja wydarzenia jakim jest 765 rocznica nadania Kostrzynowi praw miejskich

 - tekst_r_3.jpg

Organizatorem biegu, który jest publiczną imprezą sportową jest Urząd Miejski w Kostrzynie  oraz Komisja Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

 - tekst_r_4.jpg

 • bieg odbędzie się 22 maja 2016 roku o godzinie 14.00,
 • start i meta na ulicy druha Glinkowskiego w Kostrzynie,
 • bieg odbędzie się na trasie długości 10 km,
 • trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
 • trasa biegu prowadzi asfaltowymi ulicami miasta i asfaltową drogą gminną,
 • mapa z trasą biegu jest dostępna na stronie organizatora biegu pod adresem www.kurdeszowazadyszka.pl

 - tekst_r_5.jpg

 • Limit uczestników biegu wynosi 765 osób, o udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  na stronie internetowej biegu www.kurdeszowazadyszka.pl do 16 maja 2016 r.
  W dniu 22 maja 2016 r. w godz. 11.00 - 13.30 zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Biegu.
 • Zapisy w dniu biegu są możliwe w przypadku nie wyczerpania limitu uczestników.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości:
 • 35  zł - I termin, do 16 maja 2016 r., przez formularz zgłoszeniowy
 • 50 zł - II termin, 22 maja 2016 r., opłatę należy uiścić gotówką w dniu biegu w Sekretariacie Biegu.
 • Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 - tekst_r_6.jpg

 • Sekretariat biegu znajduje się w budynku Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie.
 • Sekretariat jest czynny w dniu zawodów od godziny 11.00 do rozpoczęcia biegu około godz. 14.00.
 • Szatnie dla uczestników zlokalizowane są w tym samym miejscu, gdzie Sekretariat Biegu, (około 500 m od linii startu i mety). Szatnie będą czynne do zakończenia zawodów około godziny 16.30.
 • Limit ukończenia biegu – 90 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na głównej scenie imprezy pod nazwą „Kurdesz Kasztelański" zlokalizowanej na placu przy ulicy druha Glinkowskiego.
 • W skład opłaty startowej wchodzi: pamiątkowy kubek, numer startowy z chipem + agrafki, medal, napoje na trasie, napój na mecie oraz posiłek po biegu. 

 - tekst_r_7.jpg

 • 11.00 - 13.30 - zapisy i weryfikacja zawodników, wydanie numeru startowego z czipem
  wraz z bonem żywnościowym
 • 13.45 - zbiórka uczestników na miejscu startu
 • 13.55 - powitanie uczestników i otwarcie zawodów
 • 14.00 - start biegu
 • 16.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Godzina rozpoczęcia ostatniego punktu programu może ulec zmianie i będzie zależała od czasu trwania biegu.

 - tekst_r_8.jpg

 • Klasyfikacja generalna kobiet,
 • Klasyfikacja generalna mężczyzn,
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

K1 18-29

M1 18-29

1998-1987

K2 30-39

M2 30-39

1986-1977

K3 40-49

M3 40-49

1976-1967

K4 50-59

M4 50-59

1966-1957

K5 60 i starsze

M5 60 i starsze

1956 i poniżej

W przypadku małej ilości uczestników w poszczególnych kategoriach (mniej niż 5 osób) kategorie wiekowe będą łączone, z wyjątkiem kategorii K5 i M5. Uczestnicy zaklasyfikowani zostaną do grupy młodszej.

Klasyfikacja  III Mistrzostw Strażaków i Policjantów

 • Klasyfikacja OSP
  -indywidualna
  - drużynowa
 • Klasyfikacja PSP
  -indywidualna
  -drużynowa

Klasyfikacja 2. Biegu Samorządowca o Puchar Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna kobiet

 - tekst_r_9.jpg

 1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy:
 • są pełnoletni, czyli do dnia biegu ukończyli 18 lat,
 • zgłosili swój start,
 • uiścili opłatę startową,
 • posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w sekretariacie zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
         2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie Biegu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód                   osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dowód opłaty startowej, złożyć wynik badania lekarskiego lub w obecności                      osoby weryfikującej podpisać wypełniony formularz o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność
         3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Sekretariacie Biegu w godz. 11.00 - 13.30.
         4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację                    zawodnika.
         5.Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany systemem elektronicznym. Klasyfikacja następuje na podstawie czasu                  netto.

 - tekst_r_10.jpg

 • Nagrody rzeczowe oraz puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej, osobno kobiety i mężczyźni o wartości:
                 I miejsce - do 500 zł
                 II miejsce - do 400 zł
                 III miejsce - do 300 zł
                 IV miejsce - do 200 zł
                 V miejsce - do 100 zł
 • W kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają dyplomy okolicznościowe i puchary.
 • Mieszkaniec i mieszkanka Gminy Kostrzyn, którzy ukończą bieg z najlepszymi rezultatami otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie pobytu stałego na terenie Gminy Kostrzyn.
 • Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik otrzyma okolicznościowy puchar.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowy medal.

 - tekst_r_11.jpg

 • 4.Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie jest zaliczana do Grand Prix Wielkopolski w biegach ulicznych na 10 km (www.gpwielkopolski.pl).
 • Organizator nie przewiduje odwołania biegu ze względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu. Komunikat o zmianie regulaminu będzie dostępny na stronie www.kurdeszowazadyszka.pl.
 • Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu drogowym,  w czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność oraz wykonywać polecenia sędziów i służb zabezpieczających bieg
 •  Organizator zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną.
 • Załącznikiem do Regulaminu jest mapa trasy biegu.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu 4.Kurdeszowa (Za)Dyszka  w Kostrzynie.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją biegu zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz.1182 ze zm.).
 •  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Przy wniesieniu protestu związanego z biegiem obowiązuje opłata manipulacyjna  w wysokości 50 zł. Po rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata zostanie zwrócona.
 • Dodatkowe informacje pod numerami telefonu:

                - 61 8178565 w. 14
                - 61 8178629 w. 14

 - mapa_2016.jpg

 

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS