Kurdeszowa Zadyszka Bieg 1. Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie
Regulamin

Regulamin biegu 5.Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie

 

- logo_kol_-_kurdeszowa_(za)dyszka.jpg

 

 - tekst_r_2.jpg

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku
 • promocja miasta i gminy Kostrzyn.

 - tekst_r_3.jpg

Organizatorem biegu, który jest publiczną imprezą sportową jest Urząd Miejski w Kostrzynie  oraz
Komisja Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

 - tekst_r_4.jpg

 • bieg odbędzie się 28 maja 2017 roku o godzinie 14.00,
 • start i meta na ulicyPowstańców Wielkopolskich w Kostrzynie,
 • w ramach 5. Kurdeszowej (Za)Dyszki odbędą się dwa biegi równocześnie na dystansie 5 i 10 km 
 • trasę wytyczono na dystansie 5 km
 • trasa na dystansie 10 km obejmuje dwa okrązenia wytyczonej trasy (2x5km)
 • trasa na dystansie 5 km obejmuje jedno okrążenia wytyczonej trasy (1x5km)
 • trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
 • mapa z trasą biegu jest dostępna na stronie organizatora biegu pod adresem www.kurdeszowazadyszka.pl

 - tekst_r_5.jpg

 • Limit uczestników biegu na dystansie 10 km wynosi 500 osób, a na dystansie 5 km 200 osób.
  O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
  biegu www.kurdeszowazadyszka.pl do 22maja 2017 r.
  W dniu 28 maja 2017 r. w godz. 11.00 - 13.30 zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Biegu.
 • Zapisy w dniu biegu są możliwe w przypadku nie wyczerpania limitu uczestników.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej

  BIEG NA DYSTANSIE 10 i 5 KM
 • 40  zł - I termin, do 30 kwietnia 2017 r.,przelewem na konto organizatora
 • 50 zł - II termin, do 22 maja 2017 r., przelewem na konto organizatora
 • 60 zł - III termin, 28 maja 2017 roku, opłatę należy uiścić gotówką w dniu biegu w Sekretariacie Biegu.
 • Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 - tekst_r_6.jpg

 • Sekretariat biegu znajduje się w budynku Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie.
 • Sekretariat jest czynny w dniu zawodów od godziny 11.00 do rozpoczęcia biegu około godz. 14.00.
 • Szatnie dla uczestników zlokalizowane są w tym samym miejscu, gdzie Sekretariat Biegu,
  (około 500 m od linii startu i mety). Szatnie będą czynne do zakończenia zawodów około godziny 16.30.
 • Limit ukończenia biegu – 90 minut dla biegu na 10 km i 50 minut dla biegu na 5 km.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na głównej scenie imprezy pod nazwą
  „Kurdesz Kasztelański" zlokalizowanej na placu przy ulicy druha Glinkowskiego.
 • W skład opłaty startowej wchodzi: numer startowy z chipem + agrafki, pamiątkowy kubek, koszulka, medal,
  napoje na trasie, napój na mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu. 
 • Podczas zapisu na bieg można dokonać wyboru koszulki biegowej według tabeli rozmiarów ( damskie S,M,L,XL; męskie S,M,L,XL). Wyboru koszulki można dokonać wyłącznie do 30.04. Po tym terminie koszulki będą przyznawane losowo. 

 - tekst_r_7.jpg

 • 11.00 - 13.30 - zapisy i weryfikacja zawodników, wydanie numeru startowego z czipem
  wraz z bonem żywnościowym
 • 13.45 - zbiórka uczestników na miejscu startu
 • 13.55 - powitanie uczestników i otwarcie zawodów
 • 14.00 - start biegu
 • 16.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Godzina rozpoczęcia ostatniego punktu programu może ulec zmianie i będzie zależała od czasu trwania biegu.

 - tekst_r_8.jpg

BIEG NA DYSTANSIE 10 KM

 • Klasyfikacja generalna kobiet,
 • Klasyfikacja generalna mężczyzn,
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

K1 16-29

M1 16-29

2001-1988

K2 30-39

M2 30-39

1987-1978

K3 40-49

M3 40-49

1977-1968

K4 50-59

M4 50-59

1967-1958

K5 60 i starsze

M5 60 i starsze

1957 i poniżej

W przypadku małej ilości uczestników w poszczególnych kategoriach (mniej niż 5 osób) kategorie wiekowe będą łączone. Uczestnicy zaklasyfikowani zostaną do grupy młodszej.

Klasyfikacja IV.  Mistrzostw Strażaków i Policjantów

 • Klasyfikacja OSP
  -indywidualna
  - drużynowa
 • Klasyfikacja PSP
  -indywidualna
  -drużynowa

Klasyfikacja III. Biegu Samorządowca o Puchar Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna kobiet

BIEG NA DYSTANSIE 5 KM

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna kobiet

      

 - tekst_r_9.jpg

 1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy:
 • do dnia 28 maja 2017 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przedłożenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo w biegu. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów winna być napisana  na formularzu, który stanowi załacznik nr 2 do Regulaminu. 
 • posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w sekretariacie zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
         2.   Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie Biegu.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód  osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dowód opłaty startowej, złożyć wynik badania lekarskiego lub w obecności  osoby weryfikującej podpisać wypełniony formularz o zdolności do udziału w bieg na własną odpowiedzialność
 •   Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Sekretariacie Biegu w godz. 11.00 - 13.30.
 •   Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację   zawodnika.
 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany systemem elektronicznym. Klasyfikacja następuje na podstawie czasu netto.

 - tekst_r_10.jpg

BIEG NA DYSTANSIE 10 KM

 • Nagrody rzeczowe oraz puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej, osobno kobiety i mężczyźni o wartości:

                 I miejsce - do 500 zł
                 II miejsce - do 400 zł
                 III miejsce - do 300 zł
             
 • W kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchary.
 • Mieszkaniec i mieszkanka Gminy Kostrzyn, którzy ukończą bieg z najlepszymi rezultatami otrzymają dodatkową
  nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie pobytu stałego na terenie
  Gminy Kostrzyn.
 • Organizator przewiduje losowanie nagrody rzeczowej wśród wszystkich uczestników biegu na dystansie 10 km.
  Losowanie odbedzie się w trakcie wręczanie nagród. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność uczestnika
  podczas losowania i udzuelenie prawidłowej odpowiedzi na 1 zadane przez Organizatora pytanie. 

BIEG NA DYSTANSIE 5 KM

 • Nagrody rzeczoe oraz puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej, osobno kobiety i mężczyźni o wartości:

                 I miejsce - do 300 zł
                 II miejsce - do 200 zł
                 III miejsce - do 100 zł
 • W biegu na dystansie 5 km nie są uwzględniane kategorie wiekowe.

PONADTO

 • Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik spośród wszystkich zawodników biegnących na obu dystansach
  otrzyma okolicznościowy puchar.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowy medal.

 

 - tekst_r_11.jpg

 • 4.Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie jest zaliczana do Grand Prix Wielkopolski w biegach ulicznych na 10 km (www.gpwielkopolski.pl).
 • Organizator nie przewiduje odwołania biegu ze względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich
  uczestników przed rozpoczęciem biegu. Komunikat o zmianie regulaminu będzie dostępny na stronie
  www.kurdeszowazadyszka.pl.
 • Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu drogowym,  w czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność
  oraz wykonywać polecenia sędziów i służb zabezpieczających bieg
 •  Organizator zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną.
 • Załącznikiem do Regulaminu jest mapa trasy biegu.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   ubezpieczenia na życie,
  zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
  lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu 5.Kurdeszowa (Za)Dyszka  w Kostrzynie.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją biegu
  zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz.1182 ze zm.).
 •  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Przy wniesieniu protestu związanego z biegiem obowiązuje opłata manipulacyjna  w wysokości 50 zł.
  Po rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata zostanie zwrócona.
 • Dodatkowe informacje pod numerm telefonu: 61 8178565 w. 14 lub promocja@kostrzyn.wlkp.pl 

                 

ZAŁĄCZNIK nr 1-mapa 

ZAŁĄCZNIK nr 2- zgoda rodzica/opiekuna na udzial dziecka w biegu 

 

 

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS